A C T U E L E -  en  - V O O R  B I J E -  A C T I V I T E I T E N

                                    Op de pagina van T O O N K U N S T Radio Lelystad kunt u meer lezen over de diverse actuele en voorbije activiteiten die daar door Monica zijn geplaatst en waar zij aan heeft deelgenomen. Voorts vindt u GEDICHTEN van de hand van Monica en van Michel Martinus, stadsdichter van Harderwijk, op de pagina van TOONKUNST Radio Lelystad.  Klik op: http://toonkunst-radiolelystd.ning.com/profile/MonicaMaat

 

           K U P 11  --  K U N S T  U I T  D E  P O L D E R    2 011   --

Informatie + foto's aan de hand van o.a. een viertal PERSBERICHTEN over het kunstenaarscollectief KUP 11 bestaande  uit: Wil Fokke, Kitty van Dijk, Ingrid Goemans, Mariette Gralike, Ria de Rooy, Guda Boelens, Charlotte Bakker, Annette Sieger en Monica Maat is te vinden op: http://toonkunst-radiolelystd.ning.com/profile/MonicaMaat

                     
                    
                       V O O R   D E   N A C H T   U I T    
       v a n   J o k e  W o l t h u i s   e n   A r n o  C u r t h
             E l k e  z o n da g  e n  d i n s d a g a v o n d  o p:
                        R A D I O   L E L Y S T A D
                                frequentie:  90.3 FM   
                       of via internet:   www.radiolelystad.nl
       klikken op:  programmering / dinsdag /  voor de nacht uit /  luister live 
          Op  30 oktober en 1 november 2011  van 22.00- 23.00 uur
                         met Gedichten  van  Monica  Maat  

  

 

VERHALEN EN GEDICHTENWEDSTRIJD 2011 + REGLEMENT en PRIJSUITREIKING  2011

Door de gemeente Lelystad en de kunstenaarsgroep KUP 11  was een verhalen en gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Monica maakt deel uit van de kunstenaarsgroep Kup 11 [Kunst uit de Polder 2011]  KUP 11 heeft de wedstrijd ook GEJUREERD. De datum voor inzendingen is inmiddels verstreken. Op de Toonkunstpagina is informatie [+ reglement] over de verhalen en gedichtenwedstrijd te vinden. 

De PRIJSUITREIKING heeft inmiddels op zondag 25 september 2011 om 14.00 uur in het Kunstencentrum De KUBUS te Lelystad plaatsgevonden. Meer informatie en een verslag over de prijsuitreiking gepresenteerd door Felix Guérain, rechtbanktekenaar en illustrator en Monica Maat + foto's en een foto van de prijswinnaars kunt u  vinden op de Toonkunstpagina: http://toonkunst-radiolelystd.ning.com/profile/MonicaMaat of u kunt op deze kunstsite de rubriek Links aanklikken om het persbericht te lezen op de site van Flevopost.  

Er waren 8 prijswinnaars in de categorie verhalen en gedichten. 1e prijswinnaar voor  verhaal:  Lies van Keulen. 1e prijswinnaar voor gedicht: Anneke Wind. Tweede en derde prijzen gingen naar: mevrouw G.Meuleman v.d. Wetering,  M.J.Koff, Jolien Korenhof, Rolf Captijn, Ed Voigt en Liesbeth Musch.

Een prachtig boekje : "WATER IN LELYSTAD' gedichten en verhalen, met bijdrage van alle inzenders is op te halen in het  stadhuis van Lelystad. ----    ___      

__________________________________________________________________________________________________________________                              

 

De FOTO van Monica op deze pagina is gemaakt tijdens een optreden van haar met de Dijkdichters op de Kunst en Cultuurmanifestatie ARTIFEST aan de Bataviahaven in Lelystad op 25 en 26 juni 2011. Tevens exposeerde zij daar werk op het thema water met de kunstenaarsgroep KUP 11.