Geplaatst: 30 nov. 2021 

 

 

 

In Memoriam Joz Brummans [Michel Martinus] dichter in hart en nieren.

 

'In het leven heb je het niet voor het zeggen, er valt niet zo gek veel te sturen', [hetgeen wat anders is dan willen] mailde ik ruim een maand geleden nog naar Joz Brummans, [pseudoniem Michel Martinus]  dichter en schrijver en voormalig stadsdichter van Harderwijk. Al vele jaren werkte ik met hem samen aan verschillende projecten en correspondeerden we regelmatig. Plotseling hield de correspondentie met Joz echter op.

 

Joz, is op 24 november jl. overleden. Een paar weken voor zijn dood schreef hij mij nog een hele lieve mail met complimenten en dat ik mijzelf wel eens op de borst mocht kloppen. Heel verbaasd schreef ik terug dat ik zoiets nog nooit van iemand gehoord of gelezen had. Ook schreef hij met een bundel bezig te zijn voor na zijn dood. "Maar dat duurt nog wel even, want ik voel me goed, en probeer zoveel mogelijk van alles te genieten" schreef hij. En ik schreef terug: "ho, ho, nog  wel even wachten, ik wil je niet missen, we hebben zoveel leuke dingen gedaan, wel een archief vol met duizenden mails, maar ik begrijp dat je het niet voor het zeggen hebt in het leven". Dat was allemaal nog op 10 november jl. En daarna, daarna bleef het stil, wat mij een klein beetje verontruste, maar ook weer niet teveel , want ik had in de loop van de jaren geleerd dat Joz nooit klaagde en niet gauw zou berichten over moeilijkheden, maar altijd wel weer terug kwam, hoe kwetsbaar hij ook was, want schrijven dat was zijn levenselixer.  

 

Begonnen, lang geleden met gedichten bij mijn huisaltaren en in 2010 bijvoorbeeld bij mijn computerkunst [op mijn site te vinden] en in 2011 met het maken van een stripverhaal [dat door zieke van Joz, uiteindelijk geen doorgang kon vinden]  en een boek over computerkunst, eindigt het bij een van de laatste gedichten die Joz dit jaar in maart 2021 spontaan voor mij schreef bij mijn grafische ontwerp van een stolpboerdij , dat gedicht is toen eveneens op mijn website geplaatst.

 

Een blijvende herinnering is o.a. ook  het boek van Joz en mij: de Schoonheid van Geometrie" uit 2018, als eerste heel feestelijk gepresenteerd en uitgereikt aan de directeur van Stadsmuseum Harderwijk. Tot op de dag van vandaag gelezen en ingekeken, o.a. bij expositiegelegenheden en door mij persoonlijk overal en nergens voor gebruikt en getoond.

 

Vanaf het eerste moment dat ik kennis maakte met Joz en zijn gastvrije vrouw,  voelde ik mij bijzonder verwant aan zijn gedichten, aan zijn stijl, aan zijn benadering van het leven dat daarin te proeven is. Liefelijk en mild, evenzogoed soms kritisch, maar nooit lomp, grof of haatdragend en altijd voor rechtvaardigheid. 

 

Ik zal Joz missen, zijn artistiek inslag, zijn gevoel voor kunst waaronder literatuur en zijn warme persoonlijkheid. Een enkel keertje geïrriteerd en nors, waarop altijd snel en op charmante wijze excuses volgde. Ongelofelijk zoals hij dat kon. Ik heb geleerd van de soepelheid waarmee hij dat deed. Hoe hij inzag dat een mens zich vooral niet innerlijk moet laten vergiftigen maar het kind in zichzelf moet bewaren en koesteren. Dat hadden we heel erg gemeen. 

 

 

Onderstaand een gedicht van Joz bij één van mijn altaren. [2009]

 

Altaar ”Van de engelen onder levenskader” van monica maat met gedicht van michel martinus, stadsdichter van Harderwijk. 2009

 

 

Engelenaltaar

 

Nu ik het grote boek van Henoch heb opengelegd over de

aartsengelen, die vielen voor de aardse dochteren, vielen er engelen uit het eerste levenskader van de schepping.

 

Vandaag tot inzicht, een bevlieging, gekomen, blaas ik 

de kaars van mijn sentiment van de grillige, dunne

geloofsrichel af. Wat vleugelgefladder en verengeritsel,

een slagpennenspel, tot slot, dan is het altaar weer

leeg en laten zij hier wat donzen woordjes achter en

wacht ik op een zielslicht vliegen om mij heen.

 

 

Michel Martinus stadsdichter van Harderwijk


 

Boek van Henoch maakt deel uit van de oud Israëlitische literatuur en is bekend onder de naam Ethiopisch boek van Henoch. Deze versie berust mogelijk op een Griekse vertaling. Er zijn verschillende hoofdstukken uit verschillende tijden o.a. Boek van Hemellichten en Boek van Visioenen.

 


 

Onder: uit het boek 'De Schoonheid van Geometrie'  met gedichten van Joz bij geometrische werken van monica [2018]

 

    

 

KRUISBAL design no 1      

 


 

waar wij ons door drie staties van de individuele lijdensweg slaan,
bloedt het hart van liefde en vrede, ondertussen
klinkt de maat van haat en zelfingenomenheid en
daaroverheen slaan wij een kruisteken van niet
te kleuren onschuld,
maar de waarheid  blijft naar ons wijzen.

 

                           MM

 


 

Michel Martinus  oud  Stadsdichter  van  Harderwijk   publiceerde  in  binnen-  en buitenlandse kranten en bladen zijn werk,  in boekvorm verscheen zijn  roman ’Het Duivels kruis’ en een tiental poëziebundels, verder schreef  hij een aantal toneelstukken. Hij werkte wekelijks mee aan internetsites voor o.a. De Gelderse Vallei  en  periodiek  voor het  radio- programma   El Mundo,  dat  uitgezonden  wordt  in  Harderwijk  e.o,  Zwolle,  Zutphen en  Deventer. Gedichten  bij  Folk- en Bluesmuziek. Michel Martinus werkte samen met veel beeldend kunstenaars.  Op zijn site is meer te lezen over zijn leven en werk:  www.michelmartinus.nl