PROJECT. Onder de titel: 'Zicht op Lelystad' toont Monica Maat aan de hand van een ruimtelijke Installatie haar ideeën met betrekking tot de toekomst van Lelystad. Curator van deze expositie was Iris v't Bosch, galeriehoudster van Galerie Loods 32 in Lelystad. De ideeën van Monica waren eerder al in 2009 gepresenteerd aan de Gemeente. In deze expositie [2012] waren haar ideeën in de vorm van een 3 D installatie te bezichtigen.

uit 2012 tot 2012 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Zicht op Lelystad

2012

ZICHT OP LELYSTAD.  Curator van deze expositie is Iris v't Bosch, tevens galeriehoudster van Loods 32.  Inleiding m.b.t. installatie. Aan de hand van een ruimtelijke Installatie  toont Monica Maat haar ideeën met betrekking tot de toekomst van Lelystad. Haar installatie is te zien in galerie Loods 32 op de Zeilweg in Lelystad. De opening van de expositie heeft plaatsgevonden op 29 september 2012. Haar ideeën zijn eerder al in 2009 gepresenteerd en nu in 2012 als 3 D installatie te bezichtigen. Onderstaand volgt een impressie met afbeeldingen van haar ruimtelijke 3D installatie. De installatie bestaat uit verschillende onderdelen. 1. Een symbolische weergave van haar idee als Lelystad Ku[n]stStad met een transparante Hedendaagse Stadswal hangend in de ruimte, niet ter verdediging maar voor  behoud. 2.  een Maqette en 3.  een weergave van ideeën aan de wand d.m.v.  computerontwerpen van Monica welke op Posterformaat zijn gedrukt. [ Zie volgende afbeeldingen]          

Zicht op Lelystad Gedeelte van installatie

2012

Gedeelte van de installatie waar op symbolische wijze een hangende transparante stadwal wordt verbeeld. Materiaal: drukwerk van de ontwerpen op computer gemaakt door Monica, die tussen transparant kunststof en metaal zijn geplaatst. Op de achtergrond van de hangende installatie zijn op de witte wand eveneens computerontwerpen van Monica met ideeën voor Lelystad te zien. Op deze manier is een transparante wandelgang gecre ëerd. Op de voorgrond is een maquette te zien die Monica heeft gemaakt van een hedendaagse stadswal.

Lelystad Hedendaagse Stadswal

2012

Uitleg op een poster van een hedendaagse Stadswal naar idee van Monica Maat bij haar installatie van de stadswal. Zie hiervoor onderstaande afbeeldingen. De poster is eveneens door Monica ontworpen.

Lelystad heeft een diamant

2012

"Lelystad heeft een diamant ", laat het startpunt van een  route langs een transparante, hedendaagse stadswal van glas zien, naar idee van Monica Maat. De route is oranje gekleurd en loopt vandaar langs de stadwal naar de huidige en toekomstige historie van Lelystad. Voor het theatergebouw van Lelystad zijn door Monica schilderingen ontworpen en deze komen ook terug in de stadswal. Deze afbeelding is door Monica op de computer ontworpen. 

Lelystad Ku[n]stStad

2012

Lelystad Ku[n]stStad geeft naar idee van Monica Maat op symbolische wijze en ter voorbeeld een gedeelte van de hedendaagse transparante stadswal weer, waar tussen de beglazing werken van kunstenaars, dichters en architecten getoond kunnen worden. In dit geval loopt de hedendaagse stadswal - niet ter verdediging maar tot behoud - langs de gebouwen van het Zilverpark in Lelystad. Op de stadswal als voorbeeld werk van Monica: 'Flevoland in Groen'. Deze afbeelding is door Monica op de computer ontworpen.

Lelystad [G] Heeft Kunst

2012

Gedeelte van transaprante hedendaagse stadswal naar idee van Monica Maat. Monica heeft deze verbeelding op de computer gemaakt en vormgegeven . Op dit gedeelte van de stadswal is als voorbeeld o.a. haar schilderij:  "Flevoland in Rood"  te zien.  

Lelystad en Hedendaagse transparante Stadswal met Kunst en Poëzie

2012

Lelystad en het vervolg van de symbolisch weergegeven hedendaagse transparante Stadswal naar idee van Monica Maat als voorbeeeld met Kunst en Poëzie. In dit  geval loopt de stadswal langs het stadhuis van Lelystad. Achter de stadswal is een gedeelte van een oranje kunstbeeld te zien dat door Monica is ontworpen  voor het stadhuisplein. Het gedicht is van Michel Martinus, voormalig stadsdichter van Harderwijk. Deze afbeelding is door Monica op de computer gemaakt.

Lelystad. Maquette van hedendaagse stadswal van glas

2012

Maquette van Lelystad met gedeelte van een hedendaagse stadswal van glas met kunstwerken en tekst. De maquette wordt getoond in een kubus van kunststof  en is op een sokkel geplaatst. Hier ziet u een detailfoto. De maquette is door Monica Maat zelf gemaakt.  

Lelystad. Transparante Stadswal

2012

Gedeeltelijke weergave van de installatie in de ruimte van een hangende transparante stadswal. Vervaardigd door Monica Maat met afbeeldingen die zij heeft ontworpen met behulp van de computer. Het gebruikte materiaal bestaat uit drukwerk van haar computerontwerpen, tranparant kunststof en metaal.  

Lelystad [G] Heeft kunst

2012

Lelystad [G] heeft Kunst. Installatie transparante stadswal naar idee van Monica Maat. Op dit gedeelte van de stadswal wordt aangegeven dat Lelystad kunst Heeft en daarmee ook kunst Geeft ! Ook wordt op dit gedeelte van de stadswal als voorbeeld de atelierroute van Lelystad vermeld. Zo zijn er diverse vermeldingen van kunstevenementen mogelijk. Het geometrische werk is een ontwerp van Monica. De afbeelding in zijn geheel is een ontwerp van Monica dat op de computer is gemaakt. 

Zicht op Lelystad Opening Expositie Loods 32

2012

Zicht op Lelystad.  Foto: Opening expositie Zicht op Lelystad in Loods 32. 

Zicht op Lelystad

2012

Op de expositie Zicht op Lelystad worden naast de presentatie van een  installatie van een hedendaagse Stadswal van Monica Maat ook andere ideeën aangedragen en verbeeld. Op deze poster, door Monica ontworpen, wordt uitleg gegeven bij de verschillende ideeën.  

Zicht op Lelystad KUNSTBUS als Mobiel Stadsmuseum

2012

Lelystad heeft geen stadsmuseum, noch mogelijkheden om in het stadhuis te exposeren. Vandaar het idee van Monica Maat om een mobiel stadsmuseum in de vorm van een Kunstbus in te richten. Het mobiele museum verplaats zich door de stad en kan tegelijkertijd dienst doen voor hangouderen en - jongeren of er kan b.v  tussen de kunstbende geklaverjast worden. Uiteraard moet de bus toegankelijk worden gemaakt voor minder validen. Het idee is door Monica op de computer gevisualiseerd en vormgegeven en later op posterformaat gedrukt. Geëxposeerd in Loods 32 te Lelystad.   

Zicht op Lelystad Diamantkunst bij theater

2012

Op de expositie 'Zicht op Lelystad' toont Monica Maat naast haar idee van een hedendaagse Stadswal en een Mobiel  Stadsmuseum ook een presentatie van door haar ontworpen kunstwerken gemaakt voor bij het theater.  

Lelystad heeft Poëzie

2012

Lelystad heeft  Poëzie. 58 gedichten bij alle kunstbeelden van Lelystad liggen te wachten op de bundel: "Lelystad in Beeld geschreven". [ Gekoppeld aan een wandel- of fietsroute]. Deze dichtbundel met foto's van de kunstbeelden  kan o.a. door de gemeente en door het VVV kantoor gebruikt worden als promotie of presentiemateriaal.  Waar?  Bij de Dijkdichters!

Zicht op Lelystad. LICHTWAL

2012

Op de expositie 'Zicht op Lelystad' is naast een installatie van een hedendaagse Stadswal  ook een ontwerp voor een LICHTWAL naar idee en ontwerp van Monica Maat te bezichtigen. De lichtwal is ontworpen als karakteriserend kunstobject bij het station of als toekomstig kenmerk bij Station Zuid.