Eerdere 

t e n t o o n s t e l l i n g e n

M o n i c a  M a a t  heeft ruim 165 exposities in binnen en buitenland gehouden. Vanaf de jaren '80 exposeerde zij op diverse locaties in Casole d' Elsa, Volterra en San Gimignano in Toscane. Van het College van Burgemeester en Schepenen van de Belgische gemeente Kortrijk ontving zij, ter gelegenheid van een grote solo-expositie, het 'Gulden Spoor'. Bij diverse tentoonstellingen zijn ook werken voor kinderen te zien geweest, onder de titel: 'Van Kindermathematica tot Computerkunst'. In Lelystad had zij [in 1988] een grote solo-expositie, in samenhang met een keramische tentoonstelling welke was samengesteld door het museum voor hedendaagse kunst Het Kruithuis te 's- Hertogenbosch, en welke als titel droeg: 'Made in Holland 1945-1988'. Voorts had Monica solo tentoonstellingen in o.a. de RAI te Amsterdam, Utrecht, Naarden, Putten, Theater 't Spant' in Bussum, bij de NCRV in Hilversum, Delft, Amstelveen, Leidschendam, Arnhem, Zevenaar en  Den Haag. Samen met haar vader en broer Dirk Antonie en Willem Maat exposeerde zij in het Stadsmuseum Woerden. Ook deed zij mee aan de 'Salon van Woerden', in het stadsmuseum. Verschillende tentoonstellingen zijn onder de titel : 'Door-zien', - manipuleerbaar waarnemen- gehouden.  Vanaf  1993 t/m 2005  exposeerde Monica  in  galerie  S T I J L  in Arnhem : mathematische en geometrische werken,  meubelen, installaties, kleding, werken van messing  en  werken en meubelen voor kinderen. Zij exposeerde in galerie STIJL ook regelmatig en in afwisseling:  computerkunst,  geschilderde houtpanelen, en geometrische werken op doek.   Vanuit  galerie      S t i j l  heeft  Monica tevens meegedaan aan de zomerexpositie:' Sonsbeek, nou, en, ..'  in Arnhem. In de grote Eusebiuskerk in Arnhem, had zij een grote solotentoonstelling met huisaltaren in combinatie met geometrische houtpanelen, installaties en meubelen. In galerie RUACH  in Den Haag exposeerde zij hedendaagse huisaltaren, installaties, meubelen en poëtische meubelen. In opdracht heeft zij diverse wandschilderingen gemaakt in Friesland en Frankrijk. Monica ontwerpt in opdracht tevens Affiches, Boekomslagen en Decors. Voor 'De nacht van de Poëzie', met wijlen Simon Vinkenoog en wijlen Adriaan Morriën en Neeltje Maria Min, heeft zij o.a. voor het theater in Woerden een decor ontworpen en vervaardigd en het affiche en programmaboekje ontworpen. Op het gebied van de poëzie werd Monica genomineerd voor de Nationale Debuutprijs 1993, met medewerking van het toenmalige ministerie van WVC, uitgeverij in de Knipscheer en Stichting Lift. Zij behaalde de vierde plaats. Haar gedichten zijn in diverse bundels, literaire bladen en persartikelen gepubliceerd. Op verschillende plaatsen heeft zij mede poëzie tentoongesteld. Over haar werk in de beeldende kunst zijn tientallen persartikelen in diverse dagbladen, lokale kranten, weekbladen en [vak]tijdschriften verschenen. Sinds 2008 neemt Monica deel aan de schildersnachten:' 24 uur van de Kunst ' en diverse groepsexposities in de Vrije Academie, Art Factory en Kunsthuis Calliope in Lelystad. In 2009 en 2010 nam zij deel aan groepsexposities in het Centrum voor Kunst en Cultuur in Lelystad en aan de professioneel georganiseerde Atelierroutes in Lelystad. Vanaf 2009 tot en met 2013 was  zij aangesloten bij de Dijkdichters - de dichtersgroepering van Flevoland -  en nam zij deel aan de diverse aktiviteiten. In 2010 nam zij deel aan de expositie: 'Kwatrijnen en Beeldende Kunst' in de architecturaal bijzonder bibliotheek van Lelystad. Speciaal voor deze gelegenheid heeft zij een schilderwerk gemaakt bij een kwatrijn van Mustafa Stitou, schrijver, dichter en voormalig stadsdichter van Amsterdam. Sinds 2009 heeft zij een samenwerkingsverband met Michel Martinus, stadsdichter van Harderwijk. Deze samenwerking betreft een aantal  projecten, betreffende computerart, grote dichtpanelen en computermuziek.

Vanaf 2012 werkte Monica samen met dichter en schrijver Job Degenaar aan een beeldverhaal, dat in mei 2014 is uitgegeven door uitgeverij Liverse in Dordrecht, onder de titel:"Het Orakel van Parijs". Het initiatief voor deze uitgave ging uit van Monica. Daarbij is de omgekeerde weg bewandeld: de illustraties gingen vooraf aan de tekst van de auteur.  Voor een fotoreportage klik op Monica Maat - Het Orakel van Parijs. Boekpresentatie het Orakel Van ...     of kijk bij de Rubriek:  Boek + Expo Lelystad, op deze site.

2014 - 2015  In het voorjaar van 2014 is Monica begonnen met het schrijven van een Poëtisch Theaterstuk, getiteld:  'Zondvloed in New York'. Het stuk bevat vele diciplines zoals muziek, zang, toneel, mime, voordacht, film en ballet. De muziek en de tekst voor de liederen heeft Monica zelf geschreven. Vanaf september 2014 is zij begonnen met het formeren van een theatergezelschap, het houden van repetities, en het voeren van de regie. Tot en met juni 2015 is er gerepeteerd voor een voorstelling in het Agoratheater in Lelystad en het kleinkunsttheater Posa. Veel is Monica verschuldigd aan Mariëlle Potters van balletschool Reflex in Lelystad. Zij had een prachtige choreografie bij het stuk  gemaakt en het complete balletstuk met haar leerlingen wekelijks ingestudeerd. Ook de niet aflatende steun van Kevin Potters, directeur van kleinkunst Theater Posa in Lelystad, dient vermeld te worden! Speciale dank is verder verschudigd aan Anne Graalman, die veel werk heeft verricht t.b.v. het muzikale arrangement  en aan kunstfotografe Marga Wiebenga, die schitterende foto's  had gemaakt t.b.v. het decor, en bijzondere video-opnames in concept had gemaakt, die voor het stuk gebruikt zouden worden. Kortom het had  een artistieke voorstelling, anders dan anders, kunnen worden. Helaas, door gebrek aan tijd van een aantal  leden van het gezelschap voelde Monica zich genoodzaakt de samenwerking in juni 2015 te beëindigen.  

Voor een fotoreportage zie Rubriek: Zondvloed in New York 1, 2  en 3 op deze site.

In 2016 en 2017  heeft Monica diverse exposities gehouden waaronder een tentoonstelling bij Galerie Bos Fine Art in Utrecht met uitsluitend geometrisch werken en in 2017 in het kader van de nationale viering van het bestaan van 100 jaar kunststroming De Stijl. [zie hiervoor rubriek: cv eerdere expo's] 

In 2017 en 2018 is Monica bezig geweest met de voorbereidingen van een expositie in het Stadsmuseum Harderwijk, waar  tevens haar Kunstboek en Kunstfilm: 'De Schoonheid van Geometrie', over en met geometrie werd gepresenteerd. Op haar verzoek heeft dichter Michel Martinus gedichten bij de geometrische afbeeldingen geschreven. In 2018 is het kunstboek van Monica en Michel Martinus uitgegeven bij uitgeverij Boekscout.  [zie verder onderstaand bij  exposities 2017 en 2018 en bij: Monica Maat - STADSMUSEUM HARDERWIJK Reportage ...Het eerste exemplaar van het kunstboek is op 8 juli 2018 in het Stadsmuseum Harderwijk door de directeur van het Museum, Corien van der Meulen in ontvangst genomen.De kunstfilm is op 8 juli 2018  eveneens in het Stadsmuseum in première gegaan.

2018- 2019  Nominatie André Evard Preis. [Prijs voor Concrete Kunst] Expo Kunsthalle Messmer Riegel.

 


EXPOSITIES 2011- 2019 [zie ook rubriek Exposities op deze site]

2019

* Galerie Bos Fine Art Den Haag [tegenover Mauritshuis] Solo expositie met nieuwe geometrische werken en vertoning van haar geometrische kunstfilm. sept. 2019

* Kunsthalle Messmer in Riegel Duitsland. Genomineerd voor de Internationalen André Evard Preis. Prijs voor hedendaagse Concrete kunst, opgedragen aan de Zwitserse schilder Evard. Tentoonstelling in Kunsthalle Messmer 3 nov. 2018 - 18 febr. 2019

2018

* jan - juni 2018. Voorbereidend werk i.v.m. de uitgave van Kunstboek 'De Schoonheid van Geometrie'. Een kunstboek met toelichting over geometrie en mijn geometrische werken. Op mijn verzoek heeft dichter Michel Martinus gedichten bij mijn geometrische afbeeldingen geschreven. Het kunstboek en de cover + achterflap is door  mijzelf op artistieke wijze vormgegeven en ook de  layout en typografie is door mij verzorgd. In maart 2018 is het kunstboek 'De Schoonheid van Geometrie' van Monica Maat en Michel Martinus bij uitgeverij Boekscout in Soest verschenen. Het eerste exemplaar is officieel aangeboden aan Corien van der Meulen, directeur van het  Stadsmuseum Harderwijk.

* jan-juni 2018. Voorbereidend werk i.v.m. maken van een Kunstfilm in mijn opdracht.  Een film over en met geometrie, waarvoor ik grafische elementen aanlever bij een filmstudio, die er vervolgens een artistieke geometrische animatie van maakt. De kunstfilm - eveneens getiteld:  'De Schoonheid van Geometrie',  zal haar première beleven in het Stadsmuseum van Harderwijk.

* Uitgeverij Boekscout Soest. Verschijnen van Kunstboek 'De Schoonheid van Geometrie' van Monica Maat en Michel Martinus. maart 2018

* Kunstfilm 'De Schoonheid van Geometrie' Een geometrische kunstfilm over en met geometrie. mei 2018

* Stadsmuseum Harderwijk.  juli - sept. 2018. Expositie en presentatie Kunstboek en Kunstfilm onder de titel:  De Schoonheid van Geometrie. Het eerste exemplaar van het kunstboek  is door de directeur van het Museum in ontvangst genomen, de Kunstfilm beleefde haar première tijdens de opening van de Expositie en werd doorlopend in een aparte zaal in het Museum vertoond.  Voor info en fotoreportage klik op: Monica Maat - STADSMUSEUM HARDERWIJK Reportage ...

Québec. Coverillustratie. Verschijnen Muziekboek ‘Allegro Brillante’  van Annette Kruisbrink met op de Cover twee geometrische werken van mijn hand, uitgegeven door Les Productions D’OZ , Québec, Canada.   

* Kunsthalle Messmer in Riegel Duitsland. Genomineerd voor de Internationalen André Evard Preis. Prijs voor hedendaagse Concrete kunst, opgedragen aan de Zwitserse schilder Evard. Tentoonstelling in Kunsthalle Messmer 3 nov. 2018 - 18 febr. 2019

2017    

* Galerie Bos Fine Art Utrecht. Nachtegaalstraat 3 Utrecht. Expositie Geometrische kunst. [ vervolg van december 2016  t/m 14 januari 2017]

* Nicolaïkerk Utrecht. [ Gelegen naast centraal Museum Utrecht.]  Expositie 'ESSENTIE' in het kader van de viering van 100 jaar DE STIJL. Georganiseerd door Stichting Vierplus. 8 t/m 12 maart 2017.

* Galerie Plein 201 in de Hanzeborg Lelystad. Expositie:  'Mathematiek in Kleurpotlood', van Monica Maat, en fotowerken: 'Stad en Land', van fotografe Marga Wiebenga.Vanaf 6 april 2017 t/m april 2018. 

* Heusden Vesting.  Expositie 'ESSENTIE' in het kader van de viering van 100 jaar DE STIJL. Georganiseert door Stichting Vierplus. 14 juni t/m 18 juni 2017.

* De Helder; Kunsthal 45. Expositie 'ESSENTIE' in het kader van de viering van 100 jaar DE STIJL. Georganiseerd door Stichting Vierplus. 15 okt. t/m 3 dec. 2017.

* Lelystad. Kunstencentrum De Kubus, tentoonstelling in het kader van Tour of Art Flevoland. 20 september - 12 oktober 2017

* Lelystad. Tour of Art Flevoland in het weekend van 7 en 8 oktober 2017.

Vanaf juli 2017 voorbereidend werk i.v.m. kunstboek met toelichting over geometrie en mijn geometrische werken met gedichten van schrijver en dichter Michel Martinus. Het kunstboek inclusief cover + achterflap is door mijzelf op artistieke wijze vormgegeven en ook de  layout en typografie is door mij verzorgd. Het boek zal in 2018 verschijnen bij uitgeverij Boekscout.

2016 

* Vervolg 2015: Omroep Flevoland te Lelystad. Groepsexpositie 'Zicht op Nieuws'  [oktober 2015 t/m  jan. 2016] 

* Vervolg 2015: Lunchroom Le Passage Lelystad. 'De schoonheid van Geometrie' [ november, december 2015, januari 2016]  

* Theater Posa te Lelystad. Groepsexpositie: 'Zwerfvuil Vastgelegd'. [april, mei 2016] 

* Flevomeerbibliotheek Lelystad. Groepsexpositie: 'Zicht op Nieuws'. [ aug. t/m 30 sept. 2016]

* Kunstencentrum De Kubus Lelystad. Groepsexpositie: Tour of Art Flevoland. [sept.- okt. 2016]

* Theater Posa Lelystad: expositie Tour of Art Flevoland  [okt.2016] 

*Galerie Bos Fine Art Utrecht. Nachtegaalstraat 3 Utrecht. Geometrishe kunst.[december 2016 t/m 14 jan. 2017]

2015   

* Vervolg 2014: Poëtisch Theaterstuk, "Zondvloed in New York". [Geschreven mei-aug.2014.] [Vanaf september 2014  theatergezelschap geformeerd, repetities georganiseerd + regie gevoerd t/m juni 2015] Zie rubriek: 'Zondvloed in New York' op deze site.

* Tiny's Galery in Lelystad. Groepsexpositie 'De Verbeelding' [20 juni t/m 20 september 2015] 

* Omroep Flevoland te Lelystad. Groepsexpositie 'Zicht op Nieuws'  [oktober 2015 t/m 4 jan. 2016] 

* Lunchroom Le Passage Lelystad. 'De schoonheid van Geometrie' [ november, december 2015, januari 2016]  

2014

* Kunstbeurs in de Bantsiliek in Bant [jan.2013]

* Galerie 'Kunst op 5'  in Coevorden. Groepsexpositie 'Gewonnen en Ontgonnen' [april/ mei 2013]

* Galerie Loods 32  Lelystad. Groepsepositie 'Dood Spoor'. [mei 2014]  Tv opname: Binnen de Dijken.

* Boekpresentatie Beeldverhaal: 'Het Orakel van Parijs', van Job Degenaar en Monica Maat in het Agora Theater Lelystad. [mei 2014]  Met een uitvoering van een door Monica geschreven en gecomponeerd lied. Arrangement: Anne Graalman. Ontvangst 1e exemplaar door de Hr. Leen Verbeek, Commissaris van de Koning van Flevoland. Gastheer:Jan Gras, direceur van het Theater. Uitgeverij: Liverse Dordrecht. Tevens is er een expositie van Monica Maat. [Groot interview in de Flevopost.]

* Uitgave beeldverhaal: 'Het Orakel van Parijs' van Monica Maat en Job Degenaar. Uitgeverij: Liverse Dordrecht. [mei 2014]

* Agora Theater. Expositie: Het Orakel van Parijs". [mei t/m/ sept. 2014] 

* CUNST. Publicatie van epos in kunstblad CUNST. Epos: 'Zondvloed in New York' [ mei 2014]

* CUNST. Publicatie gedicht: 'Gewapend kruis', n.a.v. expositie 'Dood Spoor', i.v.m. de dodenherdenking 2014.

* Poetisch Theaterstuk: "Zondvloed in New York" geschreven. [mei-aug.2014.] [Vanf september 2014  theatergezelschap geformeerd, repetities georganiseerd + regie gevoerd] Zie rubriek: 'Zondvloed in New York' op deze site.

* Galerie Loods 32 Lelystad. Groepsexpositie 'Gewonnen en  Ontgonnen'.[nov. 2014]

 2013

* Colombinehuis in Biddinghuizen. Expositie "Kleurrijk Kind" [vervolg van 2012 t/m eind jan. 2013]

* Etalage Actie Lelystad, in alle winkelcentra in Lelystad, met gedichten van de Dijkdichters i.v.m. de Landelijke Gedichtendag 2013. Van mijn hand zijn 16 gedichten met computerart te zien. [jan.2013]

* Bibliotheek Lelystad. Voordracht i.v.m. Landelijke Gedichtendag 2013. [Derde prijs gewonnen] [jan.2013]

* Colombinehuis Biddinghuizen. Kunstroute. Kunst-slingerroute rondom het Colombinehuis onder het motto: 'De lach van een kind', met bijzondere en komische buitenobjecten op het thema: ''Bewogen beweging '.
27 kunstenaars uit het hele land waaronder ikzelf nemen aan deze route deel. [april - nov. 2013]

* Waterschapsgebouw Lelystad van Waterschap Flevoland. Expositie: 'Waterwerk'. [mei - sept. 2013] 

* Expositieruimte Plein 201 Lelystad. Groepsexpositie.  [juni- okt.2013]

* De Nieuwe Bibliotheek Almere. Expositie: 'Kaalslag in de kunst en cultuur'.'De kunstenaar houdt ermee op'. Ludieke protest expositie i.v.m. de kaalslag in kunst en cultuur.[sept.- okt. 2013]

* CUNST. Publicatie van epos in kunstblad CUNST.'Etruskisch Epos' [nov.2013]    

 2012

* Etalage-actie Landelijke gedichtendag Dijkdichters en Birma Actie. [jan.2012]

* Galerie Storm in de van Baerlestraat Amsterdam [febr./maart /april 2012]

* Kunsthuis Calliope " De kunstenaar houdt er mee op", ludieke expositie n.a.v. komende kaalslag in Kunst en Cultuur [april 2012] 

* Art Factory/galerie Calliope expositie "De schoonheid van Geometrie [Solo mei 2012]

* Galerie Hiva Oa Art Gallery. Thema Zuiderzeemuseum Enkhuizen [juli 2012]

* Deelnemers expositie Atelierroute in De Kubus [sept.okt. 2012]

* Galerie Loods 32 . Thema "Zicht op Lelystad"  [sept/okt.2012]

* Atelieroute 2 dagen open atelier [okt. 201]

* Bibliotheek Dronten [van 7 september t/m 2 november 2012]

* Colombinehuis in Biddinghuizen. Expositie "Kleurrijk Kind'. [van 20 oktober 2012 t/m 14 januari 2013]     

2011  

* Etalage-actie Landelijke gedichtendag Dijkdichters. [jan. 2011]

* Kunstkraam De dag van het Park  [mei 2011] 

* Artifest Kunstmanifestatie Bataviahaven Lelystad  [juni 2011]

* Artifest Kunstmanifestatie Optreden Dijkdichters [juni 2011]

* Galerie Hiva Oa Art Gallery Lelystad op thema: "Het Lelystadse water"  [aug. 2011]

* Verhalen en gedichtenwedstrijd voor alle Lelystedelingen   georganiseerd door de de gemeente Lelystad en Kup 11  [juni/ juli /aug. 2011] 

* Jurering: leden van Kup 11  [sept. 2011]

* Prijsuitreiking Verhalen en Gedichtenwedstrijd georganiseerd door de Gemeente  Lelystad en Kup 11 in het kunstencenrtrum de Kubus  [sept.2011]

* Kunsthuis/galerie Calliope "Waterwerken" in het kader van "het Lelystadse water" op gedichten van de Dijkdichters en met voordracht van de Dijkdichters  [sept. 2011] 

* Deelnemersexpositie Atelierroute  in De Kubus Lelystad. [sept/okt/ 2011]

* Atelierroute 2 dagen open atelier [okt. 2011]

* Radio Lelystad. Optreden met gedichten in programma: 'Voor de nacht uit'. [30 okt. 2011]

* Optreden Dijkdichters Open podium Kunstprijs 2011 In Centrum voor kunst en Cultuur De kubus Lelystad  [13 nov. 2011]

* Kunst en schildernacht in Art Factory Calliope  [19 en 20 nov.2011]